headerphoto

6. června 2013 od 8.00 hod

prezentace prací z oblasti počítačové podpory konstruování,
inženýrských analýz, mechatroniky a průmyslového designu


Šestý ročník Konference DP pořádá Ústav konstruování ve spolupráci s Ústavem mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky a Ústavem automobilního a dopravního inženýrství.

místo konání — Ústav konstruování, budova A2, 4. patro, dveře č. 415 – zasedací místnost
Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky. budova A2, 6. patro, dveře č. 615 – zasedací místnost
NETME Centre, budova D5, 4. patro, zasedací místnost

Cena děkana — nejlepší prezentace v každé sekci bude finančně ohodnocena, vítěz každé kategorie získá odměnu v hodnotě 3 000 Kč, druhé místo 1500 Kč.Občerstvení

Pro účastníky konference bude přichystáno občerstvení během programu a po skončení oficiální části konference je pro všechny účastníky připravený závěrečný raut. Ten bude probíhat v restauraci KANAS (Kolejní 15, Brno - Královo Pole) a to od 16.30.

Pokyny pro autory:

Konferenční poplatek není stanoven. Příspěvky účastníků budou po skončení konference dostupné na těchto webových stránkách. Účastník konference se musí zaregistrovat prostřednictvím registračního formuláře (záložka Přihláška) do 2. 6. 2013. Registrační formulář slouží zároveň pro vytvoření a nahrání příspěvku. Registrovaní účastníci budou zařazeni do časového plánu konference (záložka Časový plán). Článek může být napsán v českém nebo anglickém jazyce. Účast na konferenci se předpokládá ve společenském oděvu (podobně jako u státní závěrečné zkoušky).

Prezentace příspěvků:

Autor příspěvku si připraví prezentaci na maximálně 10 minut ve formátu PPT (PowerPoint) nebo PDF. Po vlastní prezentaci bude následovat diskuze (max. 5 minut). Prezentace příspěvků bude v českém jazyce. Autor použije pro svou prezentaci tuto předepsanou Šablonu.

Poděkování

Konference by nemohla vzniknout bez podpory děkana pana prof. RNDr. Miroslava Doupovce, CSc., dr. h. c.. Konference je také financováná z OPVK projektu "Talent pro vědu" a za finačního příspěvku pořádajícího útavu Konstruování.


Tato konference je realizována v rámci projektu „Komplexní systém pro získávání, vzdělávání a trvalé zapojování talentů do výzkumných a vývojových center AV ČR a FSI VUT v Brně”, registrační číslo CZ.1.07/2.3.00/09.0228, který je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Zúčastněné ústavy: