headerphoto

Časový plán konference

Zahájení konference

Oficiální zahájení konference proběhne v zasedací místnosti ÚK (budova A2, 4.patro, dveře 415) v 8:00.


Průběh konference

Následně bude program probíhat podle níže uvedeného rozpisu (možno stáhnout i ve formátu pdf). Příspěvky jednotlivých účasníků je možné si prohlédnout v sekci Účastníci.

Účastníci konference, kteří budou prezentovat příspěvek musí přenést prezentaci ve formátu PPT nebo PDF do PC před zahájením konference nebo nejpozději o přestávce před sekcí, v níž jsou zařazeni. Připomínáme, že na prezentaci příspěvku je maximálně 10 minut, na diskuzi maximálně 5 minut. Dodržujte prosím časový plán konference.
Koference je otevřená všem zaregistrovaným účastníkům, přijděte se podívat na své kolegy. Máte tak jedinečnou možnost si vyzkoušet prezentaci výsledků diplomové práce ještě před její vlastní obhajobou a vyslechnout si připomínky komise a publika.


Závěrečný raut

Po skončení oficiální části konference je pro všechny účastníky připravený závěrečný raut. Ten bude probíhat v restauraci KANAS (Kolejní 15, Brno - Královo Pole) a to od 16:30.


Zasedací místnost ÚK (A2/415)
Pořadí Začátek Konec Sekce Účastník Komise
1. 8.30 8.45 Konstrukce Bc. Jakub Novák doc. Ing. Vladimír Fuis, Ph.D.
Ing. Pavel Ramík
Ing. Milan Klapka, Ph.D.
Ing. Jakub Roupec, Ph.D.
2. 8.45 9.00 Bc. Luboš Bartoň
3. 9.00 9.15 Bc. Jiří Kománek
4. 9.15 9.30 Bc. Michal Kubík
5. 9.30 9.45 Bc. Tomáš Rozsypálek
Coffee break
6. 10.00 10.15 Konstrukce Bc. Jan Sedlačík doc. Ing. Vladimír Fuis, Ph.D.
Ing. Pavel Ramík
Ing. Milan Klapka, Ph.D.
Ing. Jakub Roupec, Ph.D.
7. 10.15 10.30 Bc. Radovan Galas
8. 10.30 10.45 Bc. Lukáš Komenda
9. 10.45 11.00 Bc. Jiří Runštuk
10. 11.00 11.15 Bc. Jan Vávra
Oběd
11. 14.00 14.15 Konstrukce Bc. Petr Matajsz doc. Ing. Vladimír Fuis, Ph.D.
Ing. Pavel Ramík
Ing. Milan Klapka, Ph.D.
Ing. Jakub Roupec, Ph.D.
12. 14.15 14.30 Bc. Michal Galda
13. 14.30 14.45 Bc. Martin Galda
14. 14.45 15.00 Bc. Lukáš Skalický
15. 15.00 15.15 Bc. Marek Kuruc

* tučně je vyznačen chairman každé komise


Zasedací místnost Mechaniky těles (A2/615)
Pořadí Začátek Konec Sekce Účastník Komise
1. 8.30 8.45 Inženýrská analýza a simulace Bc. Martin Straka prof. Ing. Přemysl Janíček, DrSc.
Ing. Petr Šperka, Ph.D.
Ing. Michal Janoušek
Ing. David Paloušek, Ph.D.
2. 8.45 9.00 Bc. Josef Frýza
3. 9.00 9.15 Bc. Hana Rašovská
4. 9.15 9.30 Bc. Kateřina Štegnerová
5. 9.30 9.45 Bc. Jan Pisklák
Coffee break
6. 10.00 10.15 Inženýrská analýza a simulace Bc. Ondřej Krepl prof. Ing. Přemysl Janíček, DrSc.
Ing. Petr Šperka, Ph.D.
Ing. Michal Janoušek
Ing. David Paloušek, Ph.D.
7. 10.15 10.30 Bc. Vít Kysilko
8. 10.30 10.45 Bc. Rudolf Cyprian
9. 10.45 11.00 Bc. Michal Škúci
10. 11.00 11.15 Bc. Martin Hadrava
11. 11.15 11.30 Bc. Jindřich Ilčík
Oběd
1. 13.00 13.15 Biomechanika Bc. Kamil Novák doc. Ing. Jan Brandejs, CSc.
Ing. Pavel Kučera
Ing. Petr Krejčí, Ph.D.
prof. Ing. Přemysl Janíček, DrSc.
2. 13.15 13.30 Bc. Jan Kouřil
3. 13.30 13.45 Bc. Hana Balounová
4. 13.45 14.00 Bc. Karel Podsedník
5. 14.00 14.15 Bc. Vojtěch Tomeček
Coffee break
6. 14.30 14.45 Biomechanika Bc. Peter Chrenko doc. Ing. Jan Brandejs, CSc.
Ing. Pavel Kučera
Ing. Petr Krejčí, Ph.D.
prof. Ing. Přemysl Janíček, DrSc.
7. 14.45 15.00 Bc. Martin Kopecký
8. 15.00 15.15 Bc. Pavel Stoklásek
9. 15.15 15.30 Bc. Martin Lamrich

* tučně je vyznačen chairman každé komise


Zasedací NETME Centre (D5/4. patro)
Pořadí Začátek Konec Sekce Účastník Komise
1. 8.30 8.45 Průmyslový design Bc. Tomáš Paclík akad. soch. Josef Sládek
Ing. Dana Rubínová, Ph.D.,
Ing. Filip Uhlíř
Ing. Daniel Koutný, Ph.D
2. 8.45 9.00 Bc. Berta Jašová
3. 9.00 9.15 Bc. Jan Macháček
4. 9.15 9.30 Bc. David Semrád
5. 9.30 9.45 BcA. Pavel Červený
6. 9.45 10.00 Bc. Jakub Šabršula
Coffee break
7. 10.15 10.30 Průmyslový design Bc. Barbora Křížová akad. soch. Josef Sládek
Ing. Dana Rubínová, Ph.D.,
Ing. Filip Uhlíř
Ing. Daniel Koutný, Ph.D
8. 10.30 10.45 Bc. Gabriela Ronzová
9. 10.45 11.00 Bc. Jan Blatoň
10. 11.00 11.15 Bc. Karel Povolný
11. 11.15 11.30 Bc. Tomáš Novotný
12. 11.30 11.45 Bc. Tomáš Rozkydálek

* tučně je vyznačen chairman každé komise